infoMátrix Zrt.

eGen - Országos hatósági ügymenetkezelő- és nyilvántartó rendszer

A Működési engedély nyilvántartó rendszer (eGEN) egy olyan egyedi fejlesztésű szoftverrendszer, amely egy már korábban használt alkalmazás kiváltását tűzte ki célul. A megváltozott jogszabályi környezet, illetve a fokozott intézményi integrációs igények együttesen követelték meg a nyilvántartás szemléletű, statikus rendszer lecserélését egy üzleti logikát megtestesítő, határozat generálásra alkalmas, dinamikus megoldásra. Az egészségpolitikai igények kielégítése szempontjából egy objektív kritériumokat transzparens módon kikényszerítő működési engedély kibocsátási folyamat támogatása lett a fő célkitűzés.

Háttér

A rendszer alkalmazkodik az OKI (korábban OTH Igazgatási Főosztálya) által, a működési engedély kiadására kidolgozott ügymenethez. Valamennyi egészségügyi szolgáltató egységes elvek alapján történő eljárás alapján kapja meg határozat formájában az igényelt működési engedélyét. A nyilvántartás jogszabályai hátterét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet biztosítja.

A fejlesztés céljai

  • A folyamatokat szigorúan követő work-flow jellegű rendszer helyett pontos nyilvántartó és real-time adatszolgáltató rendszerré kell átalakítani.
  • Meg kell valósítani az orvosok és szakdolgozók pecsétszámon és működési nyilvántartási számon alapuló tételes szakmai szervezeti egységhez való kapcsolását.
  • Ki kell alakítani a TEK adatbázis informális összekapcsolását a megfelelő Szakmai Szervezeti Egységekhez a progresszivitási szintek figyelembevételével.
  • A rendszert fel kell készíteni elektronikus nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített űrlapok befogadására, ezzel is gyorsítva a működési engedélyek kiadását, illetve csökkentve a ahivatal belső erőforrásainak felhasználását.
  • Az alkalmazás segítségével lehetőséget kell biztosítani az elkészített működési engedélyek XML formában való továbbíthatóságára (illetve lekérhezhetőségére) más, azt jogosultan felhasználó ágazati szervek (pl. NEAK - korábban OEP) felé. A működési engedélyekben és az egészségügyi szolgáltatóról tárolt közadatok így közvetlenül átadhatóak lesznek az OKI (OTH/ÁNTSZ) publikációs felületeiknek megfelelő formában. Ezzel megvalósul a real-time lakossági adatszolgáltatás.

Az idő folyamán a rendszerhez kapcsolódó újabb modulok:

  • Az OKI (OTH) Működési engedély nyilvántartási rendszerében megtalálható közhiteles adatok publikálása az OKI (OTH) portálján.
  • Védőnői körzetek - digitálisan értelmezhető - kialakításához szükséges alkalmazás elkészítése és az így kialakított körzetek egyértelmű adatainak illesztése az OTH eGEN elnevezésű Működési engedély nyilvántartó rendszerébe.
  • Az ellátói kapacitások nyilvántartásának létrehozása valamint a területi ellátási kötelezettség (TEK) nyilvántartásának a kiépítése a járó- és fekvőbeteg ellátás szolgáltatóinál és az így kialakított adatok és rögzítési folyamatok illesztése az OKI (OTH) eGEN elnevezésű Működési engedély nyilvántartó rendszerébe.
  • A gyógyszertárak nyilvántartásának létrehozása és az így kialakított adatok és rögzítési folyamatok illesztése az OKI (OTH) eGEN elnevezésű Működési engedély nyilvántartó rendszerébe.
  • Az ágazati humán erőforrás nyilvántartó rendszer (HENYIR) adatbázis kialakítása és rendszerbe illesztése.